“มีชัย”ย้ำร่างพ.ร.บ. ต่าง ๆต้องไม่ค้านรธน.

“มีชัย”ย้ำร่างพ.ร.บ. ต่าง ๆต้องไม่ค้านรธน. ขณะที่”หมออุดม”วอนสภาวิชาชีพ มองภาพใหญ่ ปล่อยให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจช่วงต้นน้ำ -กลางน้ำ ส่วนปลายน้ำเป็นของสภาวิชาชีพ ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ ตนได้หารือกับนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับกรณีที่สมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 แห่ง ได้แสดงข้อห่วงใยต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)

การอุดมศึกษา ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา และกรณีที่สภาวิชาชีพอ้างว่าร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาส่งผลต่อพ.ร.บ.สภาวิชาชีพ ซึ่งนายมีชัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหลักการของการยกร่างพ.ร.บ.ต่างๆ จะต้องไม่ค้านกับรัฐธรรมนูญหลัก และพ.ร.บ.ที่ออกไว้เดิมจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหลักด้วย ทั้งนี้ในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยและสภาวิชาชีพจะต้องดำเนินการงานร่วมกันอยู่แล้ว เพราะมหาวิทยาลัยก็ต้องการคำแนะนำจากสภาวิชาชีพ และที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ไม่เคยปิดกั้นไม่ให้สภาวิชาชีพเข้ามาดูแลเลย แต่ตนคิดว่าการเข้ามาดูแลควรต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ใช่ว่าจะออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับกำหนดให้มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ เช่น การกำหนดหน่วยกิต หรือกำหนดวิชาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น เพราะเรื่องเหล่านี้ควรที่จะเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews