ยังคงต้องการที่จะชอบการผจญภัยมากขึ้น

หากมีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วยในระหว่างการเดินทางก็คืออาหารนั้นเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อเลือกปลายทาง จากนักเดินทางทั่วโลกกว่า 50,000 คนนักท่องเที่ยวชาวไทยกว่าครึ่ง (57%) กล่าวว่าพวกเขาเลือกจุดหมายปลายทางสำหรับอาหารและเครื่องดื่มยอดเยี่ยม ไม่ต้องปฏิเสธความสำคัญของการเดินทางทำอาหารโดยร้อยละ 49 ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ที่วางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวอาหารเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังเป็นที่ชัดเจนว่าความอยากอาหารของเราเพิ่มขึ้นเท่านั้น นักเดินทางชาวไทยกว่าครึ่ง (ร้อยละ 63) ยังคงต้องการที่จะชอบการผจญภัยมากขึ้นกับประเภทของอาหารที่พวกเขากินขณะเดินทาง วิธีหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายนี้คือการลองลิ้มลองอาหารท้องถิ่นในขณะเดินทาง ในความเป็นจริงเกือบสองในสามของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะพยายามรับประทานอาหารท้องถิ่นในปีพ. ศ. 2561