ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

สักการะหลักเมืองเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้ทรงมีพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองเดิมจากที่เคยตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกไปตั้งที่ริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันออก เพื่อให้ปลอดภัยจากการรุกราน และถือได้ว่าหลักเมืองแห่งนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดยมีการกำหนดฤกษ์ทำพิธีฝังหลักเมืองด้วย ปัจจุบันศาลหลักเมืองนี้อยู่ในความดูแลของกองพลทหารบกที่ 4 ค่ายภาณุรัษี และในเดือนเมษายนของทุกปี

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มาปิดทองและสรงน้ำ ประวัติศาสตร์ระบุว่า เมืองราชบุรีในสมัยโบราณนั้น มีการสร้างและโยกย้ายไปหลายแห่งจากหลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ค้นพบสันนิษฐานว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่มาตั้งแต่ยุคหินกลางประมาณ 10,000 ปีมาแล้วแต่หลักฐานเกี่ยวกับการสร้างบ้านเมืองนั้น ปรากฏหลักฐานแน่ชัดในสมัยทวารวดีหลังจากที่ได้ค้นพบโบราณสถานสมัยทวารดีที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งเชื่อกันว่าที่นี่คือที่ตั้งเมืองราชบุรีเก่าครั้นถึงสมัยลพบุรีเมืองราชบุรีได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณวัดมหาธาตุโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่วัดมหาธาตุตั้งอยู่ณริมแม่น้ำแม่กลองฝั่งตะวันตก (ฝั่งขวา) ส่วนนอกเมืองจะมีวัดอรัญญิกบริเวณเมืองราชบุรีในสมัยลพบุรีนี้อยู่ในเขตท้องที่ตำบลเจดีย์หักและตำบลหลุมดินและเท่าที่ปรากฏหลักฐานพบว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่นาน นับร้อยปีเลยทีเดียว นับได้ว่าเป็นเมืองตั้งอยู่ที่เดิมได้นานที่สุดเมืองหนึ่งในประเทศไทยและมีอายุยืนยาว มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงมีพระราชดำริว่าที่ตั้งเมือง ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่น้ำแม่กลองนั้น เสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์กับพม่าที่เข้ามารุกรานอยู่เสมอจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองไปตั้งทางฝั่งตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลองเพื่อข้อได้เปรียบทางยุทธศาสตร์นั่นเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand