สวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์และสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย เกิดขึ้นเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2440 และได้ทอดพระเนตร กิจการสวนสัตว์ของต่างประเทศ พบว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความเพลิดเพลินและความรู้เดิม จึงโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติส่วนพระองค์ ต่อมา ในสมัยรัชกาลที่ 8 สวนแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้าง

จึงได้มีการกราบบังคมทูลขอพระราชทานสร้างเป็นสวนสัตว์ของประชาชน สวนสัตว์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลาง กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคม มีพื้นที่กว้างราว 118 ไร่ ประกอบด้วยสัตว์ชนิดต่างๆ ที่แบ่งโซนและจัดประเภทกันอย่างเป็นระบบระเบียบ ได้แก่ ส่วนของสัตว์ป่าแอฟริกา เช่น ยีราฟ ม้าลาย นกกระจอกเทศ ส่วนของลิงและค่างชนิดต่างๆ ส่วนของเสือและสิงโต ส่วนสัตว์เลื้อยคลาน ทั้งเต่า งู กิ้งก่า สีสันแปลกตา ถัดมาเป็นบ่อหมี ซึ่งไม่มีกรงกั้น ทำให้สามารถมองเห็นหมีนานาชนิดได้ถนัดตา เช่น หมีหมา หมีควาย ฯลฯ ถัดไปคือส่วนจัดแสดงสัตว์ป่าสงวนของไทย บริเวณโซนนี้มีจุดเด่นคือเก้งหม้อเผือก ที่หาดูได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีส่วนการจัดแสดงสัตว์ชนิดอื่นๆ กระจายกันอยู่ทั่วทั้งสวนสัตว์ ตลอดจนกิจกรรมแสดงความสามารถของสัตว์ที่น่าทึ่ง เช่น โชว์แมวน้ำ โชว์ช้าง (การแสดงโชว์เหล่านี้จะเปิดแสดงเป็นรอบๆ ควรตรวจสอบเวลาล่วงหน้าก่อนเข้าชม). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand