กฟผ.สั่งเร่งระบายน้ำเขื่อนอีสาน เหตุพายุทำน้ำล้นเขื่อน

กฟผ.เฝ้าระวังน้ำในเขื่อนอีสานใกล้ชิด หลังแต่ละเขื่อนมีปริมาณน้ำกักเก็บทะลัก เหตุโดนอิทธิพลพายุหลายลูก นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำของเขื่อน กฟผ. ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม

เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมาก ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาอิทธิพลของพายุ“ตาลัส” และ “เซินกา” และหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุ “ฮาโตะ” ทำให้มีฝนตกหนักและน้ำหลากในหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเขื่อนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณน้ำสูงเกินกว่าเกณฑ์ควบคุม
ทั้งนี้ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 60 ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2,488ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 102% ซึ่งสูงเกินเกณฑ์ควบคุมอุทกภัย ส่งผลให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำ จากเดิมวันละ 25 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 28 ล้าน ลบ.ม. แต่ไม่เกินวันละ 34 ล้าน ลบ.ม. ตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำให้ระบายได้ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ ทั้งลำน้ำพองและลำพะเนียง, เขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 164 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 100, เขื่อนสิรินธร มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1,616 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น82% และเขื่อนน้ำพุง มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 166 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 100%
 สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือ เขื่อนต่าง ๆ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ เขื่อนภูมิพล มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 8,871 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 66%, เขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 7,821 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 82% ซึ่งปัจจุบันทั้งสองเขื่อนหยุดการระบายน้ำระหว่างวันที่ 9 – 15 ต.ค. 60 ตามมติของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา, เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 210 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 79% และจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำแม่จาง อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 102 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ในพื้นที่ กฟผ. แม่เมาะ มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม จึงจำเป็นต้องเปิดบานประตูระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำลงสู่ลำน้ำจาง ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน แต่มีพื้นที่เกษตรกรรมบางส่วนได้รับความเสียหาย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *